User Tools

Site Tools


home
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home [2016/10/16 22:26] (current)
Line 1: Line 1:
 += Tutorial conectare =
  
 +Conectarea în rețeaua //eduroam// se face pe baza aceluiași cont folosit și pe site-ul de cursuri. Pentru rețeaua //eduroam// datele de identificare vor fi de forma:
 +<​code>​
 +utilizator eduroam: <​utilizator-cursuri>​@pub.ro
 +parola: <​parola-cursuri>​
 +</​code>​
 +unde ''<​utilizator-cursuri>''​ și ''<​parola-cursuri>''​ vor fi înlocuite cu datele de autentificare pe site-ul de cursuri.
 +
 +:!: Înainte de prima autentificare în rețeaua //eduroam// este nevoie ca date dvs. de conectare să fie sincronizate cu serverul de autentificare. Acest lucru se poate face printr-o schimbare a parolei în cadrul site-ului de cursuri. Puteți efectua două schimbări ale parolei, pentru a reveni la parola inițială.
 +
 +Pentru instrucțiuni specifice unui anumite sistem folosiți tutorialele următoare:
 +  * [[tutoriale:​gnome | Linux]]
 +  * [[tutoriale:​lollipop | Android (versiunea 5)]]
home.txt · Last modified: 2016/10/16 22:26 (external edit)